_
Border
Ga naar bakkerij software Ga naar bakkerij software
Ga naar bakkerij software
Ga naar bakkerij software
Ga naar bakkerij software
Info Prijzen Download Help Contact 🌐  nl
Prijzen & Voorwaarden
Wij bezuinigen op alles, behalve op de kwaliteit van onze bakkerij software, daar geven we just meer aan uit.

Het aanvragen van een proeflicentie van een maand is gratis*, en u mag zoveel proeflicenties aanvragen als u wilt*. Met dien verstande dat bij elke nieuwe aanvraag van een proeflicentie de oude gegevens verloren gaan. Met proeflicenties kunt u onze software dus goed uitproberen en testen voordat u er daadwerkelijk mee aan de slag gaat. Deze mogelijkheid vinden wij namelijk een vereiste voor een goed software pakket. De keuze van het juiste softwarepakket is namelijk best wel een belangrijke keuze, en zelf ondervinden is gewoon veel beter is dan een goede verkoop babbel. Er zit namelijk nogal wat licht tussen hetgeen wat men denkt nodig te hebben, en datgene wat men uiteindelijk daadwerkelijk nodig blijkt te hebben. Veel bakkers zitten dan ook met een contract waar ze jaren betalen voor dingen die ze nooit gebruiken. Wij werken overigens niet met contracten, bij ons is alles altijd volledig vrijblijvend. Tevreden klanten hoef je namelijk niet te binden met een contract.

Voor de meeste bedrijven is onze basislicentie van € 329,- per jaar* ruim voldoende. Deze basislicentie is niet gelimiteerd in het aantal pc's waarop het mag draaien, maar is wel gelimiteerd omdat de eigen bedrijfsnaam op alle etiketten staat. Deze basislicentie is volledig functioneel voor het berekenen van zelfs de meest complexe ingrediŽntendeclaraties en voedingswaardendeclaraties. Verder heeft het; een allergenen infopunt, een zeer gebruiksvriendelijke etiketontwerpstudio, kunnen prijzen berekend worden uitgaande van de receptuur en de arbeidstijd, en kunnen recepturen op maat gemaakt worden. Kortom, veel meer dan men waarschijnlijk voor de etikettering ooit nodig zal hebben, plus nog wat extra dingen die ook erg nuttig zijn en waar men normaal een hoop extra voor betaalt.

Naast deze basislicentie is er ook de mogelijkheid om aan en deel van de computers binnen het bedrijf een extra functionaliteit toe te voegen. Voor de eerste computer, waarop de extra functionaliteit beschikbaar moet zijn, kost dit € 219,- per jaar*. En voor alle verdere computers kost het € 59,- per jaar*. Met deze extra functionaliteit kunt u: bestellingen invoeren, etiketten met verschillende bedrijfsnamen en productieadressen afdrukken, een website en externe hardware (kassa's en zo) bijwerken.

Tussentijdse aanpassingen van de licentie zijn mogelijk, en het bedrag zal afhankelijk zijn van de nieuw aangevraagde functionaliteit alsmede de periode voor welke de oude licentie nog geldig was*. Wijzigingen in de contactgegevens van een licentie zijn gratis*.

Updates en ondersteuning veroorzaakt door fouten in onze software, zijn gratis*. Verder worden goede ideeŽn en de ontdekking fouten in onze software, meestal beloond met een persoonlijke uitleg van onze software door de hoofdprogrammeur. Wij stellen terugkoppeling van onze gebruikers namelijk zeer op prijs. Kortom, vindt een bug of een spelfout, en leer onze software tot in de puntjes kennen.

Verder stellen wij gratis* educatielicenties ter beschikking voor: scholen en hun studenten, universiteiten, voedingsadviseurs, externe ondersteuning van onze software alsmede bedrijven die koppelingen met onze software bouwen.

Indien u een niet gratis licentie heeft aangevraagd zal deze pas geactiveerd worden nadat de betaling binnen is. U krijgt dan ook direct de mogelijkheid om de factuur op uw eigen printer af te drukken.

*Wij behouden ons het recht voor om prijzen, specificaties en voorwarden in de toekomst te wijzigen. De prijs is zoals deze van uw bankrekening wordt afgeschreven. Eventuele, door u af te dragen, BTW en invoer rechten dient u zelf bij uw belastingdienst/ douane aan te geven. Wij ondernemen hierin geen actie. Door onze software, en andere diensten van ons, te gebruiken stemt u in met wederzijdige volledige vrijblijvendheid en vrijwaring. U bent dus zowel juridisch als financieel op geen enkele manier aan ons gebonden, en bent vrij om te doen en laten wat u wilt. Wel verwachten wij, maar dat is dus geen verplichting, medewerking van elkaar om eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen. Verder zijn onze prijzen exclusief aanspraakgelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door onze software, er is dus generlei garantie. Wilt u dat wel dan zult u zich daar apart voor moeten verzekeren.
_